Marta TROSZOKOVÁ (Bevilaqua) (1926 - 1993)

      Marta TROSZOKOVÁ rod. BEVILAQUA sa narodila 16.4.1926 v Spišskej Sobote (Poprad) ako najmladšia dcéra. Detstvo prežila najprv v Spišskej Sobote, potom po presťahovaní od r. 1932 do nového domu v Poprade. Po skončení meštianky v Poprade, absolvovala odbornú 2 ročnú školu pre dievčatá u Uršuliniek v Spišskej Sobote. Neskôr ešte absolvovala 3 ročnú odbornú školu v Nitre. Pracovala ako účtovníčka a pokladníčka vo výrobnom družstve „Inštalatér“ v Poprade až do svojho dôchodku.

    So svojím manželom Jozefom TROSZOKOM sa zoznámila vo svojom  rodičovskom dome, kde bol vtedy podplukovník Jozef TROSZOK ako veľmi významný dôstojník ČSA ubytovaný. V tom čase vykonával funkciu veliteľa „Školy brancov“ v Poprade. Jozef Troszok a Marta Bevilaqua uzavreli manželstvo 29.11.1945 v Poprade.

 

    Jozef TROSZOK ako dôstojník ČSA mal za sebou mimoriadne zaujímavý život dôstojníka, lebo počas II.svetovej vojny ako vysoký dôstojník ČSA sa mu podarilo dostať do Anglicka, neskôr sa zúčastnil priamo bojov v severnej Afrike v Tobruku. Po ukončení vojny ho čakala významná vojenská kariéra, avšak po komunistickom prevrate v roku 1948 musel opustiť rady ČSA, dokonca musel absolvovať dva roky ako „Čierny barón“. Potom až do svojej smrti bol neustále pod dozorom ŠTB. Politické prenasledovanie z mimoriadne aktívneho dôstojníka ČSA urobilo zlomeného človeka. Až do svojho dôchodku pracoval ako administratívny pracovník na „Píle“ pri stanici v Poprade, veľmi aktívne sa zapájal do organizovania hokejového oddielu v Poprade. Ujo „PEPO“ ako ho všetci familiárne volali bol mimoriadny dobráčisko, ktorý nevedel „nikomu skriviť ani vlas na hlave“.

 
 
 

          Teta Marta bola veľmi láskavá a spravodlivá žena, bola výbornou kuchárkou a spoločníčkou. Mala veľmi rada humor, úsmev z jej tváre nezmizol snáď nikdy, veľmi rada mala spoločnosť. Celý život prežila v rodičovskom dome po boku svojho manžela. Spolu vychovali troch synov Romana (1947), Mariana (1951) a Vladimíra (1958). Po odchode do dôchodku sa veľmi obetavo starala o svoju mamu.

 
   

Po jej smrti však nečakane ochorela a aj nečakane rýchlo 3.10.1993 zomrela. Jej urna aj urna jej manžela sú tiež uložené v hrobe rodičov na cintoríne Poprad-Veľká.