Novinky

Kniha Rodostrom Bevilaqua bola zadaná do tlače

25.01.2022 09:36

Dńa 24.1.2022 bola zadaná objednávka na tlač knižného dokumentu Rodostrom BEVILAQUA. Je veľký predpoklad, že kniha bude distribuovaná podporovateľom už v priebehu februára 2022. Pre Vašu informáciu - bola zmenená grafika obálky rodostromu.

Ukončenie podporného projekty StartLab

01.01.2022 14:18

Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí podporili moju kampaň cez projekt "StartLab"  pre vydanie a tlač knižného dokumentu  „Rodostrom BEVILA(C)QUA“  - projekt bol úspešný.

Aktuálne je rukopis v pripomienkovom konaní. Predpoklad zadania zákazky do tlače je začiatkom 2/2022.

Od marca 2022 by mala byť knižná publikácia Rodostrom Bevilaqua pripravená na distribúciu.

 

 s pozdravom Peter Bevilaqua

Aktualizácia rodostromu 2021

03.11.2021 18:28

Už viac ako rok som v trvalom dôchodku (vraj zaslúženom odpočinku) a keďže aj naďalej pretrvávajú určité obmedzenia kôli pandémii  "COVIDU" mám dostatok času aby som postupne  aktualizoval môj spracovaný rodostrom Bevilaqua.

V časti databáz (Rodostrom PDF) preto publikujem aktuálne verzie dát - v21

Dostal som sa však do fázy, hlavne u rodinnej vetvy R234 kedy potrebujem trošku aj Vašu pomoc. Ak si dobre pozriete priložený rodostrom je tam až priveľa otáznikov a dosť prázdnych dát. Určite tam aj chýbajú dáta „mladšej generácie rodín (Bevilaqua, Bevelaqua, Bevelagua) hlavne zo stredného Slovenska, pretože digitálne prístupy k zápisom z kníh narodení po roku 1900 v podstate nie sú prístupné. Je preto možné, že sa niekto v mojom rodostrome ešte nenájde...Chcem Vás preto poprosiť (požiadať) ak môžete, aby ste mi trošku pomohli doplniť dáta (ak ich ešte viete) z Vašej najbližšej rodiny (rodičov, súrodencov, starých rodičov prípadne aj prastarých rodičov, kópie dokumentov, prípadne foto), aby som mohol rodostrom doplniť o platné, pravdivé a aktuálne informácie.

Rodostrom mojej vetvy R1 je z pohľadu dát bezproblémový (v podstate je úplný) pretože sa aj vďaka rodostromu pravidelne cca každé 2 roky stretávame na rodinných stretnutiach. Máme už za sebou úspešných  5 stretnutí rodiny po mojom starom otcovi Ernestovi BEVILAQUA z Popradu. Na týchto stretnutiach alebo aj priamo cez mailovú komunikáciu mám vždy k dispozícii aktuálne informácie. Tohoročné plánované 6-te sme však kôli pandémii opakovane presunuli na budúci rok. Osobne ma veľmi teší, že aktuálny stav stretávok je taký, že hlavne mladšia generácia našej vetvy prejavila mimoriadny veľký záujem o tieto stretávky teda aj o spoznávanie sa navzájom. Dôkazom je aj to že napr. v roku 2014 nás bolo na stretnutí už viac ako 50 rodinných príslušníkov našej vetvy.

Verím, že budúci rok už v poradí 6-ta stretávka určite bude...

MyHERITAGE - digitalizované video

12.04.2021 14:11

Aktuálnou novou zaujímavosťou je, že internetová platforma MyHeritage, ktorá sa
venuje tvorbe rodostromov a vyhľadávaniu starých záznamov pre geneologiu sprístupnila

svoj nový nástroj Deep Nostalgia (samozrejme nie zadarmo) pre digitálnu úpravu starých

foto na celkom reálne video. Takto viete digitálne "oživiť" zo starých fotografií ľudí,
ktorých ste v podstate nikdy nevideli - veď posúďte sami.

Pripájam vytvorené vídeá zakladateľa vetvy Bevilaqua na Slovensku
Pietra aj môjho starého otca Ernesta so starou mamou Katarínou. Určite je to veľmi, veľmi 

zaujímavé (sú prístupné aj pod hlavičkou v adresároch týchto členov rodostromu)

Pietro_BQ.mp4 (2,9 MB)

Ernest_BQ.mp4 (3,9 MB)

Katarína_BQ.mp4 (3,9 MB)

 

 

 

Rodinné stretnutie 2020

18.07.2020 10:35
Vzhľadom na aktualny stav a  vyjadrenia hygienikov ku COVIDu19 na Slovenku, kedže nedoporučujú organizovať rodinné stretnutia, sme sa rozhodli, že  tohtoročné v poradí 6 stretnutie rodiny Bevilaqua plánované koncom prázdnin úplne rušíme. Presúvame ho na ďalší rok 2021 v obdobnom termíne . Možnosť,  že to môžu hygienici aj natvrdo zakázať je v  tomto čase vysoko pravdepodobná a keďže sa už blíži termín záväzného potvrdenia priestorov, nechceme ísť do takého rizika. Ospravedlňujeme sa  za vzniknutú situáciu  a verím že o rok to už bude bez problémové.
 
Prajem Vám príjemné leto a do skorého videnia


 

COVID_19

09.05.2020 16:32

Dobrý deň,

takže aj ja sa snažím, využívam domácu "karanténu" efektívne - prácou na aktualizácii rodostromu.

Aktualizoval som v podstate celý rodostrom (v20) - výsledky niektorých súborov PDF sú už prístupné v časti "Rodostrom PDF".

Tento rok je plánované koncom prázdnin ďalšie rodinné stretnutie rodiny Bevilaqua - takže chcem na toto stretnutie pripraviť aj novú písomnú formu rodostromu - práce mám ešte dosť.... zaroveň vyslovujem presvedčenie, že stretnutie sa v plánovanom termíne uskutoční.

INFO k rodostromu vetvy R234

10.01.2019 13:17

    Najväčší posun v poznaní rodostromu nastal za cca posledné 2 roky, pretože  je konečne relatívne jednoduchý prístup k historickým matrikám Uhorska (1636-1895) po ich digitálnom sprístupnení.  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska. Všetky tieto informácie ako aj info od p.Scheidla (Budapest) ktorý pracuje na svojej verzii rodostromu Bevilaqua (hlavne vetva R2) mi umožnili aktualizovať a v podstate jednoznačne zlúčiť mnou označené vetvy R2,R3 a R4 do spoločnej vetvy R234, keďže majú jednoznačne spoločného predka grófa Jacoba BEVILACQUA. Stále však platí aj informácia, že vetva R1 a  vetva R234 zatiaľ nemá žiadne spojenie, možno neskôr pri hlbšom poznaní našej histórie priamo v Taliansku, kde máme  spoločné korene.

         Bohužiaľ minulý rok vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov v EU, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu musím a môžem na webe  prezentovať len dáta bez osobných údajov ešte žijúcich osôb. Na jednej strane je to správne - naozaj treba chrániť osobné dáta pred zneužitím, čo sa bohužiaľ na internete často deje. Na druhej strane to značne komplikuje život tvorcovi rodostromu pretože nemá možnosť ako odprezentovať na webe aktuálne dáta žijúcich osôb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodostromu. Osobne si však myslím, že práve tieto dáta sú predsa zaujímavé pre žijúce osoby z rodostromu a nie pre "nežijúce"...alebo sa mýlim?  

            Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol, že u vetvy R234 (keďže celý rodostrom  nemôžem zverejniť) zašlem mailom poslednú aktualizovanú plnú verziu_19 rodostromu R234 každému záujemcovi z rodostromu vetvy R234 Bevilaqua,  kto si o ňu požiada cez kontaktný formulár, kde uvedie svoju emailovú adresu a telefonický kontakt na overenie. 

         U vetvy R1 je to omnoho jednoduchšie, pretože sa ako rodina poznáme aj pravidelne stretávame, takže nemám problém aktualizované dáta distribuovať osobám z tohto rodostromu.

        Ešte niekoľko poznámok k samotnému rodostromu vetvy R234. Tak ako uvádzam v textovej časti, Vaším spoločným predkom je určite gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý sa usadil (vraj utiekol pred vysviackou vo Vatikáne) v oblasti Banskej Štiavnice, kde zanechal mnoho potomkov... Horšie je to s dôkazmi o jeho predkoch. Existuje verzie, ktorú uvádza aj Béla (BORSODY) Bevilaqua (významný maďarský spisovateľ), že pochádza z vetvy významnej talianskej rodiny Bevilacqua z Verony (marchese Alfonso Bevilacqua, conte della Maccastorna a jeho manželka grófka Felicita Amorotti Andreasi). Bohužiaľ ja osobne som takýto priamy  dôkaz nenašiel. V oficiálnom  dokumente rodu Bevilacqua "Linea di Ferrara" u grófa Alfonsa Bevilacqua a jeho manželky grófky Felicity Amarotti Andreasi je totiž zapísané, že mali spolu 6 detí, ani jedno však nie je označené menom Nicola a Morando....

         Ako uvidíte v "hornej modrej časti rodostromu" je až priveľa otáznikov a nezaradených osôb Bevilacqua, ktoré zatiaľ neviem správne zaradiť do databázy. Chce to ešte viac poznania, dokumentov ale hlavne veľa času na študovanie (a toho zas tak veľa nemám). Pri detailnom študovaní rodostromu určite narazíte aj na množstvo chýbajúcich údajov - tu spolieham aj na Vás, že ich časom spoločne doplníme...

Ostávam s pozdravom PeterBQ


Ochrana osobných údajov (GDPR)

05.11.2018 18:04

Do platnosti už vstúpil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu boli všetky predtým  publikované súbory vo dormáte (pdf) pre jednotlivé rodinné vetvy R1 , R2, R3 a R4 upravené - sú už bez os. údajov ešte žijúcich osôb.

Ďalšie, už 5-te úspešné stretnutie rodiny BEVILAQUA

15.09.2018 18:26

1.9.2018 - sa uskutočnilo už v poradí 5.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Hlavným organizátorom bol Ing.Dušan Bevilaqua (Spišská Nová Ves) za veľkej pomoci jeho bratov Juraja a Ernesta. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí národného parku Slovenský raj,  na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša - Dedinky. Hlavná časť posedenia bola organizovaná na prenajatej chate - Terénnej stanici Správy NP Slovenský raj. Krásne počasie aj veľmi dobrá organizácie a zase hojná účasť prispela k ďalšiemu výbornému stretnutiu (a pokecu) rodiny Bevilaqua. Všetci vyslovili organizátorom  veľké poďakovanie - samozrejme o ďalšie rodinné stretnutie (o 2 roky) prejavili všetci znovu veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

Rodinná vetva R234

30.04.2017 13:53

        Dnes už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia z 1592 -1910 potvrdiť, že medzi rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  príbuzenský vzťah. Môžem jednoznačne potvrdiť, že ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý na prelome 18 a 19 storočia žil usporiadaným rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Spolu s vdovou Máriou Villfartovou mal viacero nemanželkých detí (neboli oficiálne zosobášení), ale otcovstvo svojím deťom legálne priznal.  Dokonca je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú zo šlachtického rodu BEVILACQUA z VERONY. Uvedenú vetvu môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234.

Zároveň som aktualizoval spoločný pdf súbor tejto rod.vetvy - R234

1 | 2 >>

Aktualizácie:

2.6.2014 - spustená web stránka, podaná žiadosť o registráciu domény "rodostrom-bevilaqua.sk"

3.6.2014 - publikovaná základná štruktúra stránky + úvod, niečo o mne, kontakt

4.6.2014 - publikované v pdf.formáte rodokmene ver.06_2014

5.6.2014 - publikované životopisy + história

12.6.2014 - spustená registrovaná zóna

26.3.2017 - aktualizované udaje rodostromu po sprístupnení Uhorských cirkevných záznamov