Novinky

Ochrana osobných údajov (GDPR)

05.11.2018 18:04

Do platnosti už vstúpil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu boli všetky predtým  publikované súbory vo dormáte (pdf) pre jednotlivé rodinné vetvy R1 , R2, R3 a R4 upravené - sú už bez os. údajov ešte žijúcich osôb. Detailnešie dáta sú presunuté do tzv. registrovanej zóny (prístup len na heslo).

Ďalšie, už 5-te úspešné stretnutie rodiny BEVILAQUA

15.09.2018 18:26

1.9.2018 - sa uskutočnilo už v poradí 5.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Hlavným organizátorom bol Ing.Dušan Bevilaqua (Spišská Nová Ves) za veľkej pomoci jeho bratov Juraja a Ernesta. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí národného parku Slovenský raj,  na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša - Dedinky. Hlavná časť posedenia bola organizovaná na prenajatej chate - Terénnej stanici Správy NP Slovenský raj. Krásne počasie aj veľmi dobrá organizácie a zase hojná účasť prispela k ďalšiemu výbornému stretnutiu (a pokecu) rodiny Bevilaqua. Všetci vyslovili organizátorom  veľké poďakovanie - samozrejme o ďalšie rodinné stretnutie (o 2 roky) prejavili všetci znovu veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

Rodinná vetva R234

30.04.2017 13:53

        Dnes už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia z 1592 -1910 potvrdiť, že medzi rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  príbuzenský vzťah. Môžem jednoznačne potvrdiť, že ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý na prelome 18 a 19 storočia žil usporiadaným rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Spolu s vdovou Máriou Villfartovou mal viacero nemanželkých detí (neboli oficiálne zosobášení), ale otcovstvo svojím deťom legálne priznal.  Dokonca je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú zo šlachtického rodu BEVILACQUA z VERONY. Uvedenú vetvu môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234.

Zároveň som aktualizoval spoločný pdf súbor tejto rod.vetvy - R234

Informácie pre návštevníkov

27.04.2017 17:11

27.4.2017 - PDF súbory

aktualizoval som všetky pdf dokumenty (v_2017)

 

16.4.2017 - Už je to viac ako rok čo študujem

všetky dokumenty ku ktorým je konečne prístup po digitálnom sprístupnení cirkevných archívov Uhorska (1636-1895).  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska.

    Až tieto nové informácie trošku odkryli a doplnili doteraz absolútne nepoznanú históriu života a spolužitia naších prarodičov Petra Bevilacqua a jeho manželky Márie Reif. Nové dôkazy dokonca poodkryli  viaceré prekvapujúce informácie o ktorých sme ani len netušili. Na základe týchto poznaní som preto musel značne upraviť časť ich životopisu - nový pohľad na základe týchto skutočností na ich spoločné spolužitie nájdete v časti : Pietro BEVILACQUA (1855-1924), taliansky kamenár

 

18.6.2016 - sa uskutočnilo už v poradí 4.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli naši bratranci - súrodenci Roman, Marián a Vladimír Trošokovci. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí Čingova na chate Franmark. Úroveň organizácie bola na vysokej úrovni. Stretnutie bolo spestrené prekvapujúcou (výbornou) kulinárskou špecialitou. Všetci vyslovili organizátorom vysoké uznanie. O ďalšie rodinné stretnutie (asi o 2 roky) prejavili všetci veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

 

31.5.2014 sa uskutočnilo, mimoriadne úspešné III.stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli Ladislav Bevilaqua jr. a Mudr.Eugen Bevilaqua. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí pod Martinskými hoľami, v chate Lesník, časť Martin-Vrútky. Účasť narástla už na úctihodné číslo 50 - nálada bola perfektná, všetci prejavili veľký záujem o ďalšie stretnutie (viď.fotogaléria)

 

 

 

 

2 ročná skúsenosť s prevádzkovaním webovej prezentácie

15.05.2016 14:49

    Musím sa priznať, trvalo mi dlho, veľmi dlho (aj keď som naozaj veľký fanda internetu), kým som sa rozhodol sprístupniť webovú prezentáciu rodostromu. Mal som na to viacero dôvodov. Hlavným dôvodom môjho váhania však bola obava z možného zneužítia súkromných informácií, ktoré rodostrom určite obsahuje. Dnes, po dvoch rokoch sprístupnenia údajov rodostromu musím seriózne povedať, že zatiaľ k takejto udalosti nedošlo  a verím, že ani nedôjde. Čo je však mimoriadne dôležité, mám veľmi dobrý pocit z toho, aké som dostal za toto obdobie od rodiny ale aj cudzích návštevníkov pozitívne ohlasy. Zároveň som milo prekvapený aký je  záujem o túto webovú stránku, priemerná návštevnosť stránky je cca 1500 nahliadnutí mesačne, čo je na takýto typ stránky veľmi slušné číslo. Tento záujem ma preto naďalej zaväzuje pokračovať v hľadaní našej rodinnej histórie, ako aj neustále dopĺňať nové a nové "prírastky" dát do rodostromu.


Webová prezentácia bola spustená

02.06.2014 10:01

(-:      2.6.2014 bola spustená webová prezentácia rodostromu.

Verím, že všetkých  čo sa zaujímajú o históriu našej rodiny

BEVILAQUA táto stránka zaujme a možno aj čiastočne uspokojí.

Budem sa snažiť stránku aktualizovať ale budem zároveň potrebovať

aj Vašu pomoc - bez Vaších aktuálnych dát a foto to naozaj nepôjde.

 

S pozdravom - PB

Aktualizácie:

2.6.2014 - spustená web stránka, podaná žiadosť o registráciu domény "rodostrom-bevilaqua.sk"

3.6.2014 - publikovaná základná štruktúra stránky + úvod, niečo o mne, kontakt

4.6.2014 - publikované v pdf.formáte rodokmene ver.06_2014

5.6.2014 - publikované životopisy + história

12.6.2014 - spustená registrovaná zóna

26.3.2017 - aktualizované udaje rodostromu po sprístupnení Uhorských cirkevných záznamov