Novinky

MyHERITAGE - digitalizované video

12.04.2021 14:11

Aktuálnou novou zaujímavosťou je, že internetová platforma MyHeritage, ktorá sa
venuje tvorbe rodostromov a vyhľadávaniu starých záznamov pre geneologiu sprístupnila

svoj nový nástroj Deep Nostalgia (samozrejme nie zadarmo) pre digitálnu úpravu starých

foto na celkom reálne video. Takto viete digitálne "oživiť" zo starých fotografií ľudí,
ktorých ste v podstate nikdy nevideli - veď posúďte sami.

Pripájam vytvorené vídeá zakladateľa vetvy Bevilaqua na Slovensku
Pietra aj môjho starého otca Ernesta so starou mamou Katarínou. Určite je to veľmi, veľmi 

zaujímavé (sú prístupné aj pod hlavičkou v adresároch týchto členov rodostromu)

Pietro_BQ.mp4 (2,9 MB)

Ernest_BQ.mp4 (3,9 MB)

Katarína_BQ.mp4 (3,9 MB)

 

 

 

Rodinné stretnutie 2020

18.07.2020 10:35
Vzhľadom na aktualny stav a  vyjadrenia hygienikov ku COVIDu19 na Slovenku, kedže nedoporučujú organizovať rodinné stretnutia, sme sa rozhodli, že  tohtoročné v poradí 6 stretnutie rodiny Bevilaqua plánované koncom prázdnin úplne rušíme. Presúvame ho na ďalší rok 2021 v obdobnom termíne . Možnosť,  že to môžu hygienici aj natvrdo zakázať je v  tomto čase vysoko pravdepodobná a keďže sa už blíži termín záväzného potvrdenia priestorov, nechceme ísť do takého rizika. Ospravedlňujeme sa  za vzniknutú situáciu  a verím že o rok to už bude bez problémové.
 
Prajem Vám príjemné leto a do skorého videnia


 

COVID_19

09.05.2020 16:32

Dobrý deň,

takže aj ja sa snažím, využívam domácu "karanténu" efektívne - prácou na aktualizácii rodostromu.

Aktualizoval som v podstate celý rodostrom (v20) - výsledky niektorých súborov PDF sú už prístupné v časti "Rodostrom PDF".

Tento rok je plánované koncom prázdnin ďalšie rodinné stretnutie rodiny Bevilaqua - takže chcem na toto stretnutie pripraviť aj novú písomnú formu rodostromu - práce mám ešte dosť.... zaroveň vyslovujem presvedčenie, že stretnutie sa v plánovanom termíne uskutoční.

INFO k rodostromu vetvy R234

10.01.2019 13:17

    Najväčší posun v poznaní rodostromu nastal za cca posledné 2 roky, pretože  je konečne relatívne jednoduchý prístup k historickým matrikám Uhorska (1636-1895) po ich digitálnom sprístupnení.  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska. Všetky tieto informácie ako aj info od p.Scheidla (Budapest) ktorý pracuje na svojej verzii rodostromu Bevilaqua (hlavne vetva R2) mi umožnili aktualizovať a v podstate jednoznačne zlúčiť mnou označené vetvy R2,R3 a R4 do spoločnej vetvy R234, keďže majú jednoznačne spoločného predka grófa Jacoba BEVILACQUA. Stále však platí aj informácia, že vetva R1 a  vetva R234 zatiaľ nemá žiadne spojenie, možno neskôr pri hlbšom poznaní našej histórie priamo v Taliansku, kde máme  spoločné korene.

         Bohužiaľ minulý rok vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov v EU, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu musím a môžem na webe  prezentovať len dáta bez osobných údajov ešte žijúcich osôb. Na jednej strane je to správne - naozaj treba chrániť osobné dáta pred zneužitím, čo sa bohužiaľ na internete často deje. Na druhej strane to značne komplikuje život tvorcovi rodostromu pretože nemá možnosť ako odprezentovať na webe aktuálne dáta žijúcich osôb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodostromu. Osobne si však myslím, že práve tieto dáta sú predsa zaujímavé pre žijúce osoby z rodostromu a nie pre "nežijúce"...alebo sa mýlim?  

            Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol, že u vetvy R234 (keďže celý rodostrom  nemôžem zverejniť) zašlem mailom poslednú aktualizovanú plnú verziu_19 rodostromu R234 každému záujemcovi z rodostromu vetvy R234 Bevilaqua,  kto si o ňu požiada cez kontaktný formulár, kde uvedie svoju emailovú adresu a telefonický kontakt na overenie. 

         U vetvy R1 je to omnoho jednoduchšie, pretože sa ako rodina poznáme aj pravidelne stretávame, takže nemám problém aktualizované dáta distribuovať osobám z tohto rodostromu.

        Ešte niekoľko poznámok k samotnému rodostromu vetvy R234. Tak ako uvádzam v textovej časti, Vaším spoločným predkom je určite gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý sa usadil (vraj utiekol pred vysviackou vo Vatikáne) v oblasti Banskej Štiavnice, kde zanechal mnoho potomkov... Horšie je to s dôkazmi o jeho predkoch. Existuje verzie, ktorú uvádza aj Béla (BORSODY) Bevilaqua (významný maďarský spisovateľ), že pochádza z vetvy významnej talianskej rodiny Bevilacqua z Verony (marchese Alfonso Bevilacqua, conte della Maccastorna a jeho manželka grófka Felicita Amorotti Andreasi). Bohužiaľ ja osobne som takýto priamy  dôkaz nenašiel. V oficiálnom  dokumente rodu Bevilacqua "Linea di Ferrara" u grófa Alfonsa Bevilacqua a jeho manželky grófky Felicity Amarotti Andreasi je totiž zapísané, že mali spolu 6 detí, ani jedno však nie je označené menom Nicola a Morando....

         Ako uvidíte v "hornej modrej časti rodostromu" je až priveľa otáznikov a nezaradených osôb Bevilacqua, ktoré zatiaľ neviem správne zaradiť do databázy. Chce to ešte viac poznania, dokumentov ale hlavne veľa času na študovanie (a toho zas tak veľa nemám). Pri detailnom študovaní rodostromu určite narazíte aj na množstvo chýbajúcich údajov - tu spolieham aj na Vás, že ich časom spoločne doplníme...

Ostávam s pozdravom PeterBQ


Ochrana osobných údajov (GDPR)

05.11.2018 18:04

Do platnosti už vstúpil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu boli všetky predtým  publikované súbory vo dormáte (pdf) pre jednotlivé rodinné vetvy R1 , R2, R3 a R4 upravené - sú už bez os. údajov ešte žijúcich osôb.

Ďalšie, už 5-te úspešné stretnutie rodiny BEVILAQUA

15.09.2018 18:26

1.9.2018 - sa uskutočnilo už v poradí 5.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Hlavným organizátorom bol Ing.Dušan Bevilaqua (Spišská Nová Ves) za veľkej pomoci jeho bratov Juraja a Ernesta. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí národného parku Slovenský raj,  na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša - Dedinky. Hlavná časť posedenia bola organizovaná na prenajatej chate - Terénnej stanici Správy NP Slovenský raj. Krásne počasie aj veľmi dobrá organizácie a zase hojná účasť prispela k ďalšiemu výbornému stretnutiu (a pokecu) rodiny Bevilaqua. Všetci vyslovili organizátorom  veľké poďakovanie - samozrejme o ďalšie rodinné stretnutie (o 2 roky) prejavili všetci znovu veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

Rodinná vetva R234

30.04.2017 13:53

        Dnes už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia z 1592 -1910 potvrdiť, že medzi rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  príbuzenský vzťah. Môžem jednoznačne potvrdiť, že ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý na prelome 18 a 19 storočia žil usporiadaným rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Spolu s vdovou Máriou Villfartovou mal viacero nemanželkých detí (neboli oficiálne zosobášení), ale otcovstvo svojím deťom legálne priznal.  Dokonca je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú zo šlachtického rodu BEVILACQUA z VERONY. Uvedenú vetvu môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234.

Zároveň som aktualizoval spoločný pdf súbor tejto rod.vetvy - R234

Informácie pre návštevníkov

27.04.2017 17:11

27.4.2017 - PDF súbory

aktualizoval som všetky pdf dokumenty (v_2017)

 

16.4.2017 - Už je to viac ako rok čo študujem

všetky dokumenty ku ktorým je konečne prístup po digitálnom sprístupnení cirkevných archívov Uhorska (1636-1895).  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska.

    Až tieto nové informácie trošku odkryli a doplnili doteraz absolútne nepoznanú históriu života a spolužitia naších prarodičov Petra Bevilacqua a jeho manželky Márie Reif. Nové dôkazy dokonca poodkryli  viaceré prekvapujúce informácie o ktorých sme ani len netušili. Na základe týchto poznaní som preto musel značne upraviť časť ich životopisu - nový pohľad na základe týchto skutočností na ich spoločné spolužitie nájdete v časti : Pietro BEVILACQUA (1855-1924), taliansky kamenár

 

18.6.2016 - sa uskutočnilo už v poradí 4.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli naši bratranci - súrodenci Roman, Marián a Vladimír Trošokovci. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí Čingova na chate Franmark. Úroveň organizácie bola na vysokej úrovni. Stretnutie bolo spestrené prekvapujúcou (výbornou) kulinárskou špecialitou. Všetci vyslovili organizátorom vysoké uznanie. O ďalšie rodinné stretnutie (asi o 2 roky) prejavili všetci veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

 

31.5.2014 sa uskutočnilo, mimoriadne úspešné III.stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli Ladislav Bevilaqua jr. a Mudr.Eugen Bevilaqua. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí pod Martinskými hoľami, v chate Lesník, časť Martin-Vrútky. Účasť narástla už na úctihodné číslo 50 - nálada bola perfektná, všetci prejavili veľký záujem o ďalšie stretnutie (viď.fotogaléria)

 

 

 

 

2 ročná skúsenosť s prevádzkovaním webovej prezentácie

15.05.2016 14:49

    Musím sa priznať, trvalo mi dlho, veľmi dlho (aj keď som naozaj veľký fanda internetu), kým som sa rozhodol sprístupniť webovú prezentáciu rodostromu. Mal som na to viacero dôvodov. Hlavným dôvodom môjho váhania však bola obava z možného zneužítia súkromných informácií, ktoré rodostrom určite obsahuje. Dnes, po dvoch rokoch sprístupnenia údajov rodostromu musím seriózne povedať, že zatiaľ k takejto udalosti nedošlo  a verím, že ani nedôjde. Čo je však mimoriadne dôležité, mám veľmi dobrý pocit z toho, aké som dostal za toto obdobie od rodiny ale aj cudzích návštevníkov pozitívne ohlasy. Zároveň som milo prekvapený aký je  záujem o túto webovú stránku, priemerná návštevnosť stránky je cca 1500 nahliadnutí mesačne, čo je na takýto typ stránky veľmi slušné číslo. Tento záujem ma preto naďalej zaväzuje pokračovať v hľadaní našej rodinnej histórie, ako aj neustále dopĺňať nové a nové "prírastky" dát do rodostromu.


Webová prezentácia bola spustená

02.06.2014 10:01

(-:      2.6.2014 bola spustená webová prezentácia rodostromu.

Verím, že všetkých  čo sa zaujímajú o históriu našej rodiny

BEVILAQUA táto stránka zaujme a možno aj čiastočne uspokojí.

Budem sa snažiť stránku aktualizovať ale budem zároveň potrebovať

aj Vašu pomoc - bez Vaších aktuálnych dát a foto to naozaj nepôjde.

 

S pozdravom - PB

Aktualizácie:

2.6.2014 - spustená web stránka, podaná žiadosť o registráciu domény "rodostrom-bevilaqua.sk"

3.6.2014 - publikovaná základná štruktúra stránky + úvod, niečo o mne, kontakt

4.6.2014 - publikované v pdf.formáte rodokmene ver.06_2014

5.6.2014 - publikované životopisy + história

12.6.2014 - spustená registrovaná zóna

26.3.2017 - aktualizované udaje rodostromu po sprístupnení Uhorských cirkevných záznamov