Volám sa Peter BEVILAQUA, narodil som sa 22.5.1953 v Poprade ako najstarší syn Eugena BEVILAQUA a Jarmily (rod. Odehnalová).  Na moje detstvo v Poprade si pamätám, že bolo plné hier a športu. Tu som ukončil aj svoje základné vzdelanie.  Po vyštudovaní strednej odbornej školy elektrotechnickej (SPŠ-E) v Tvrdošíne na Orave v roku 1972, som úspešne v  roku 1977 ukončil aj  štúdium na elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach, odbor elektronické systémy.  Po ukončení povinnej vojenskej služby na letisku v Českých Budejoviciach, som po krátkom 1 ročnom pôsobení v TESLE Banská Bystrica nastúpil pracovať do štátneho podniku VSŽ Košice, závod Energetika, kde som vykonával postupne rôzne riadiace funkcie od majstra až po riaditeľa závodu Údržba.

           

V roku 2001 VSŽ Košice zmenilo svoj názov (aj majiteľa) na US Steel Košice (USSKE). V tomto období som už vykonával funkciu vedúceho odd. Podpora výroby na DZ Energetika až do svojho predčasného odchodu do dôchodku v decembri 2007. Po odchode do predčasného dôchodku som niekoľko rokov pracoval v školstve ako stredoškolský učiteľ predmetov elektrotechnika a informatika na SPŠ-Hutníckej v Košiciach. Na záver mojej profesijnej kariéry (2013-2020) som ešte pracoval ako technický konzultant v oblasti energetiky pre USSKE. Od 9/2020, po cca 42 odpracovaných rokoch, som teda už v trvalom (vraj zaslúženom) dôchodku, takže sa už môžem naplno venovať  rodine a turistike (radi s manželkou cestujeme a spoznávame krásy Slovenska, Čiech ako aj blízkej Európy. Samozrejme budem mať zrejme aj dostatok času na ďalšie poznávanie histórie a tvorbu „rodostromu“ BEVILAQUA.

 

    V období od roku 1977 až do 2000 (teda viac ako 20 rokov od ukunčení VŠ štúdia), som býval trvale v Košiciach.  V roku 1997 som sa druhý krát oženil, s manželkou Ľudmilou (Milkou) bývame od roku 2001 v  našom rodinnom dome v peknej kopcovitej obci neďaleko Košíc.  Dlho, mojou jedinou záľubou bol aktívny šport – volejbal (VŠT Košice, HS Košice a VSŽ Košice).

Poznámka k foto: Telocvičňa VŠT Košice 1977 - po postupe do I.SNL. Zaujímavosťou bolo, že za klub sme hrali dvaja s podobným priezviskom - Miroslav BEVELAQUA (pôvodom z Banskej Bystrice a (ja) Peter BEVILAQUA (pôvodom z Popradu)

 

    Z prvého manželstva (1977-1990) mám dvoch synov Petra (1978) a Branislava (1982).

    Nemám žiadne literárne vzdelanie. Tento pokus o spracovanie rodinnej kroniky dozrieval niekoľko rokov.

 

Článok - Oceľ východu 5/2003