Ernest BEVILAQUA (1923 - 1974)   

     Povolanie – učiteľ celým srdcom ...

 Ernest BEVILAQUA sa narodil 7.2.1923 v Spišskej Sobote (Poprad). Detstvo prežil najprv v Spišskej Sobote, potom po presťahovaní v roku 1932 do nového domu v Poprade. Po ukončení 4 tried meštianky v Poprade, absolvoval Učiteľskú akadémiu v Spišskom Podhradí -  Spišskej Kapitule, ktorú ukončil v roku 1942. Pracoval ako učiteľ a správca školy v Nižných Lopšiah a Hnilčíku. Popritom diaľkovo študoval na Pedagogickom inštitúte v Košiciach. S kvalifikáciou „odborný učiteľ“ pôsobil už v obci Hranovnica pri Poprade.

    V roku 1947 bol mobilizovaný ako dôstojník armády na boj proti odbojovej skupine Štefana Bendera, ktorého jednotky utekali z Ukrajiny cez Slovensko do Rakúska. Pri tejto akcii utrpel vážne prechladenie, následkom čoho dostal chronický zápal obličiek, z ktorého sa nikdy nevyliečil.

    Dlhé roky pracoval v odborovom hnutí ROH na odbore školstva v Spišskej Novej Vsi. Bol osobnosťou, ktorá svojou obetavou prácou, vystupovaním ako aj prístupom ku kolektívu vedel vytvoriť výborné pracovné prostredie. Neskôr bol za tieto jeho vlastnosti poverený vykonávať funkciu okresného školského inšpektora v Spišskej Novej Vsi.

 

       So svojou manželkou Gabrielou rod. Kossikovou, tiež učiteľkou,  sa zoznámil počas svojho pôsobenia v Hranovnici. Manželka pochádza zo Spišského Podhradia, kde bola vychovaná v rodine pekárskeho živnostníka. Sobáš uzavreli 14.8.1949 v Poprade. Postupne sa im narodili štyria synovia Dušan (1950), Igor (1954), Ernest (1956) a Juraj (1959). Rodina sa neskôr presťahovala do Spišskej Novej Vsi, kde väčšia časť rodiny žije a pracuje dodnes.

    Z dôvodu slabšieho zdravie, ako následok chronického obojstranného zápalu obličiek,  mal často nádchu a mnoho kašlal. Po desaťročnom úsilí sa vyliečiť sa situácia s komplikovala aj problémami so srdcom. Na následky týchto všetkých zdravotných problémov v nemocnici v Spišskej Novej Vsi dňa 27.10.1974 zomrel. Pochovaný je na cintoríne v Spišskej Novej Vsi.