Rodinná vetva R234

 

         Tak ako uvádzam vo svojom úvode rodostromu  BEVILACQUA, pri hlbšom skúmaní histórie nášho priezviska

na Slovensku som narazil na niečo, s čím som nepočítal vôbec. Tým prekvapením pre mňa bolo to, že na našom

„malom“ Slovensku existuje viacero rodových vetiev BEVILAQUA. Z uvedeného dôvodu som bol nútený získať informácie

aj od ostatných rodových vetiev, aby som sa presvedčil, či nie je medzi nimi nejaká historická súvislosť. Vo svojom

úvodnom rodostrome preto uvádzam štyri rôzne rodové vetvy označené ako rodinné vetvy R1, R2, R3 a R4.

Dnes už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia

1592 -1910 potvrdiť , že medzi  rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  vzťah. Môžem jednoznačne potvrdiť,  že

ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý na prelome 18 a 19 storočia žil usporiadaným

rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Spolu s vdovou Máriou Villfartovou

mal viacero nemanželkých detí (neboli zosobášení), ale otcovstvo svojím deťom legálne priznal.  Dokonca

je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú zo šlachtického rodu BEVILACQUA z VERONY. Uvedenú vetvu

môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234.

 

Vzhľadom na značné rozšírenie  priezviska BEVILACQUA v Taliansku (vo všetkých regiónoch) je viac ako isté,

že naša rodinná vetva R1 k rodinnej vetve R234 nemá žiadne rodinné prepojenie.  Ak áno, tak len v dávnej

  a zatiaľ nepoznanej histórii ľudských osudov a rodov v starovekom Taliansku.

 

Moja poznámka:  Zo zápisov  jednotlivý priezvisk v záznamoch matrík jednoznačne vyplýva, že k zmene

priezviska BEVILACQUA na BEVILAQUA (strata písmenka „c“)  a BEVELAQUA (zlý prepis písmena

„i“ na „e“) došlo len ich nesprávnym zápisom (alebo prepisom) vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. Vetva

BEVELAQUA na strednom Slovensku je v skutočnosti  len nesprávny prepis priezviska BEVILAQUA ,

ktorý sa však používa dodnes...