Pre každú už nežijúcu ale aj žijúcu osobu v tomto rodostrome môžeme naformulovať mnoho otázok, na ktoré by sme radi získali odpoveď aby bol rodostrom úplný – to ale nebude asi také jednoduché....

   Ak na hociktorú aj nenaformulovanú otázku poznáte odpoveď, prosím informujte ma. Rád túto mozaiku nášho poznania do  rodostromu BEVILAQUA doplním.