MyHERITAGE - digitalizované video

12.04.2021 14:11

Aktuálnou novou zaujímavosťou je, že internetová platforma MyHeritage, ktorá sa
venuje tvorbe rodostromov a vyhľadávaniu starých záznamov pre geneologiu sprístupnila

svoj nový nástroj Deep Nostalgia (samozrejme nie zadarmo) pre digitálnu úpravu starých

foto na celkom reálne video. Takto viete digitálne "oživiť" zo starých fotografií ľudí,
ktorých ste v podstate nikdy nevideli - veď posúďte sami.

Pripájam vytvorené vídeá zakladateľa vetvy Bevilaqua na Slovensku
Pietra aj môjho starého otca Ernesta so starou mamou Katarínou. Určite je to veľmi, veľmi 

zaujímavé (sú prístupné aj pod hlavičkou v adresároch týchto členov rodostromu)

Pietro_BQ.mp4 (2,9 MB)

Ernest_BQ.mp4 (3,9 MB)

Katarína_BQ.mp4 (3,9 MB)