INFO k rodostromu vetvy R234

10.01.2019 13:17

    Najväčší posun v poznaní rodostromu nastal za cca posledné 2 roky, pretože  je konečne relatívne jednoduchý prístup k historickým matrikám Uhorska (1636-1895) po ich digitálnom sprístupnení.  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska. Všetky tieto informácie ako aj info od p.Scheidla (Budapest) ktorý pracuje na svojej verzii rodostromu Bevilaqua (hlavne vetva R2) mi umožnili aktualizovať a v podstate jednoznačne zlúčiť mnou označené vetvy R2,R3 a R4 do spoločnej vetvy R234, keďže majú jednoznačne spoločného predka grófa Jacoba BEVILACQUA. Stále však platí aj informácia, že vetva R1 a  vetva R234 zatiaľ nemá žiadne spojenie, možno neskôr pri hlbšom poznaní našej histórie priamo v Taliansku, kde máme  spoločné korene.

         Bohužiaľ minulý rok vstúpil do platnosti nový zákon o ochrane osobných údajov v EU, ktorý musí zohľadňovať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ, inak nazvaný aj GDPR (General Data Protection Regulation). Z uvedeného dôvodu musím a môžem na webe  prezentovať len dáta bez osobných údajov ešte žijúcich osôb. Na jednej strane je to správne - naozaj treba chrániť osobné dáta pred zneužitím, čo sa bohužiaľ na internete často deje. Na druhej strane to značne komplikuje život tvorcovi rodostromu pretože nemá možnosť ako odprezentovať na webe aktuálne dáta žijúcich osôb, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rodostromu. Osobne si však myslím, že práve tieto dáta sú predsa zaujímavé pre žijúce osoby z rodostromu a nie pre "nežijúce"...alebo sa mýlim?  

            Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol, že u vetvy R234 (keďže celý rodostrom  nemôžem zverejniť) zašlem mailom poslednú aktualizovanú plnú verziu_19 rodostromu R234 každému záujemcovi z rodostromu vetvy R234 Bevilaqua,  kto si o ňu požiada cez kontaktný formulár, kde uvedie svoju emailovú adresu a telefonický kontakt na overenie. 

         U vetvy R1 je to omnoho jednoduchšie, pretože sa ako rodina poznáme aj pravidelne stretávame, takže nemám problém aktualizované dáta distribuovať osobám z tohto rodostromu.

        Ešte niekoľko poznámok k samotnému rodostromu vetvy R234. Tak ako uvádzam v textovej časti, Vaším spoločným predkom je určite gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý sa usadil (vraj utiekol pred vysviackou vo Vatikáne) v oblasti Banskej Štiavnice, kde zanechal mnoho potomkov... Horšie je to s dôkazmi o jeho predkoch. Existuje verzie, ktorú uvádza aj Béla (BORSODY) Bevilaqua (významný maďarský spisovateľ), že pochádza z vetvy významnej talianskej rodiny Bevilacqua z Verony (marchese Alfonso Bevilacqua, conte della Maccastorna a jeho manželka grófka Felicita Amorotti Andreasi). Bohužiaľ ja osobne som takýto priamy  dôkaz nenašiel. V oficiálnom  dokumente rodu Bevilacqua "Linea di Ferrara" u grófa Alfonsa Bevilacqua a jeho manželky grófky Felicity Amarotti Andreasi je totiž zapísané, že mali spolu 6 detí, ani jedno však nie je označené menom Nicola a Morando....

         Ako uvidíte v "hornej modrej časti rodostromu" je až priveľa otáznikov a nezaradených osôb Bevilacqua, ktoré zatiaľ neviem správne zaradiť do databázy. Chce to ešte viac poznania, dokumentov ale hlavne veľa času na študovanie (a toho zas tak veľa nemám). Pri detailnom študovaní rodostromu určite narazíte aj na množstvo chýbajúcich údajov - tu spolieham aj na Vás, že ich časom spoločne doplníme...

Ostávam s pozdravom PeterBQ