Aktualizácia rodostromu 2021

03.11.2021 18:28

Už viac ako rok som v trvalom dôchodku (vraj zaslúženom odpočinku) a keďže aj naďalej pretrvávajú určité obmedzenia kôli pandémii  "COVIDU" mám dostatok času aby som postupne  aktualizoval môj spracovaný rodostrom Bevilaqua.

V časti databáz (Rodostrom PDF) preto publikujem aktuálne verzie dát - v21

Dostal som sa však do fázy, hlavne u rodinnej vetvy R234 kedy potrebujem trošku aj Vašu pomoc. Ak si dobre pozriete priložený rodostrom je tam až priveľa otáznikov a dosť prázdnych dát. Určite tam aj chýbajú dáta „mladšej generácie rodín (Bevilaqua, Bevelaqua, Bevelagua) hlavne zo stredného Slovenska, pretože digitálne prístupy k zápisom z kníh narodení po roku 1900 v podstate nie sú prístupné. Je preto možné, že sa niekto v mojom rodostrome ešte nenájde...Chcem Vás preto poprosiť (požiadať) ak môžete, aby ste mi trošku pomohli doplniť dáta (ak ich ešte viete) z Vašej najbližšej rodiny (rodičov, súrodencov, starých rodičov prípadne aj prastarých rodičov, kópie dokumentov, prípadne foto), aby som mohol rodostrom doplniť o platné, pravdivé a aktuálne informácie.

Rodostrom mojej vetvy R1 je z pohľadu dát bezproblémový (v podstate je úplný) pretože sa aj vďaka rodostromu pravidelne cca každé 2 roky stretávame na rodinných stretnutiach. Máme už za sebou úspešných  5 stretnutí rodiny po mojom starom otcovi Ernestovi BEVILAQUA z Popradu. Na týchto stretnutiach alebo aj priamo cez mailovú komunikáciu mám vždy k dispozícii aktuálne informácie. Tohoročné plánované 6-te sme však kôli pandémii opakovane presunuli na budúci rok. Osobne ma veľmi teší, že aktuálny stav stretávok je taký, že hlavne mladšia generácia našej vetvy prejavila mimoriadny veľký záujem o tieto stretávky teda aj o spoznávanie sa navzájom. Dôkazom je aj to že napr. v roku 2014 nás bolo na stretnutí už viac ako 50 rodinných príslušníkov našej vetvy.

Verím, že budúci rok už v poradí 6-ta stretávka určite bude...