Rodinné stretnutie 2022

06.08.2022 12:17

Po dvoch rokoch odsúvania rodinného stretnutia kôli COVID obmedeniam, sa 6 rodinné

stretnutie rodiny Bevilaqua tento rok konečne uskutoční. Hlavným organizátorm stretnutia

je môj brat Ľubomír.

Termín konanie je dohodnutý - stretnutie je naplánované na  sobotu   3.9.2022

Miesto stretnutia :  Štróblova vila, bývalé Rekreačné stredisko v Kráľovej Lehote.

Prajem Vám príjemné leto a do skorého videnia - na stretnutie sa všetci veľmi tešíme.
Zaujímavou zmenou a doplnkom stretnutia je prvýkrát aj účasť zastupcov rodinnej vetvy
z Francúzska - účasť pisľúbili Michael a Catherine Bevilacqua.