Vítajte na mojom webe - Rodostrom Bevilaqua

 

    Mojím cieľom je odovzdať všetkým žijúcim i budúcim potomkom nosiacim meno BEVILAQUA  (BEVILACQUA) všetky informácie,  ktoré som postupne zhromažďoval asi od r. 1990.  Rozhodujúci impulz pre moje rozhodnutie spracovať rodokmeň nášho priezviska som dostal od mojej tety s ktorou som mal možnosť v období  rokov 1990-1993 viackrát rozprávať o histórii našej rodiny. Potom, keď videla môj ozajstný záujem o poznanie histórie nášho priezviska, mi sama zapožičala niektoré originály dokumentov môjho starého otca Ernesta Bevilaqua s presvedčením, že ich využijem tým najsprávnejším spôsobom.  Bola to ona a jej úžasné rozprávanie,  ktoré prebudili môj vážny záujem a spoznanie celej histórie nášho rodokmeňa.  Od toho času sa pokúšam získavať informácie a materiály,  ktoré dopĺňajú moju a dnes aj Vašu mozaiku poznania rodostromu BEVILAQUA.

    Dnes už máte teda aj na webe možnosť prezerať si túto kroniku , ktorá síce ani zďaleka nie je úplná, dáva však ucelenejší   pohľad na zložité ľudské osudy nášho rodokmeňa.  Mojím cieľom nebolo popisovať rodinné detaily, snažil som sa len zozbierať spomienky a fakty, tak aby som podal čo možno najširší, pohľad na náš rodokmeň. 

    Čo je však zaujímavé, pri hlbšom skúmaní histórie nášho priezviska na Slovensku som narazil na niečo, s čím som nepočítal vôbec. Tým prekvapením pre mňa bolo to, že na našom „malom“ Slovensku existuje viacero rodových vetiev BEVILAQUA. Z uvedeného dôvodu som bol nútený získať informácie aj od ostatných rodových vetiev, aby som sa presvedčil, či nie je medzi nimi nejaká historická súvislosť. Vo svojom rodostrome preto uvádzam štyri rôzne rodové vetvy označené ako rodinné vetvy R1, R2, R3 a R4. Dnes však na základe súčasného poznania ešte nie je možné jednoznačne povedať, bez ďalšieho náročného historického bádania starších generácii (hlavne v Taliansku), či je medzi uvedenými rodinnými vetvami  hlavne našou (R1) a ostatnými akýkoľvek príbuzenský  vzťah. 

    Ďalšou zaujímavosťou sú písomné odchýlky v priezviskách BEVILAQUA, BEVILACQUA, a BEVELAQUA. V prípade našej rodinnej vetvy R1, jednoznačne došlo k strate písmena "C" v priezvisku počas prepisu vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku. To je dosť pochopiteľné, pretože kombinácia vtedy používaných jazykov - nemčiny, maďarčiny, slovenčiny a taliančiny, ako aj výrazná negramotnosť, vytvárala na omyly ideálne podmienky. Správna forma nášho priezviska je teda BEVILACQUA, čo potvrdzujú aj originálne opisy z matrík z Talianska.

    Pokúšal som sa aj o vysvetlenie významu slova BEVILA(C)QUA. Podľa dostupnej literatúry je slovo BEVILACQUA latinského pôvodu. Všetci poznáme latinský výraz ACQUA (voda). Spojenie slova BEVIL - ACQUA sa významovo vysvetľuje dvoma podobnými významami:       

     1, v Taliansku s významom – „voda na pitie, pitná voda, človek ktorý veľa pije ...“                                

     2, vo Francúzsku v spojení s výrobou vín, taktiež s významom „človek , ktorý veľa pije (vína)...“

Úplne na záver tohto predslovu ešte uvádzam niekoľko významných osôb, rodov, názvu dediny a dokonca aj planétky v našej slnečnej sústave  nesúcich meno BEVILA(C)QUA :

  • Giovanni Carlo BEVILACQUA (1775-1849), významný taliansky maliar, zakladatel „Academia di Belle Arti“ vo Venécii
  • Alberto BEVILACQUA (1934) , významný taliansky spisovateľ a filmový režisér
  • Kardinál Anthony Joseph BEVILAQUA (1923), významný americký katolícky duchovný
  • Kardinál Giulio BEVILACQUA (1881-1965), významný taliansky katolícky duchovný
  • Sandro BEVILACQUA (1913-1985), významný taliansky básnik a žurnalista
  • Antonella BEVILACQUA, talianska olympijská skokanka do výšky
  • Významný taliansky rod BEVILACQUA – BOLOGNA (Palazzo Bevilacqua)
  • Významný taliansky rod BEVILACQUA – VERONA (Castello Bevilacqua)
  • Comune de Bevilacqua  (obec s názvom Bevilacqua – neďaleko Verony)

Aj planétka slnečnej sústavy

Objavená

Číslo a meno

Označenie

kedy

kde

kým

14953 – Bevilacqua

 

1996 CB3

 

13. 2. 1996

 

Cima Ekar

 

M. Tombelli; G. Forti

 

         

Tvorba RODOSTROMU a jeho prezentácia

            Od samého začiatku písania rodostromu som neustále narážal na jeden hlavný problém ako získané dáta čo najlepšie archivovať, triediť a zapisovať. Tento problém bol hlavne na začiatku tvorby, keď PC technika nebola na takej úrovni ako je teraz. Samozrejme ako znalec tejto modernej techniky som  od začiatku využíval všetky dostupné programové prostriedky, hlavne textové editory (T6O2, WORD atď), ale s výsledkami som nebol stále spokojný. Neskôr po „spojazdnení“ INTERNETU sa objavili aj prvé účelové programy pre tvorbu rodostromov – no stále to nebolo to pravé “orechové“.

            Postupne som si sám vypracoval svoju osobnú metódu spravovania dát. Metóda je založená na tabuľkovom procesore Excel, kde som si vytvoril vlastnú matricu rodostromu ( bližšie je to dokumentované v časti Prílohy – vysvetlivky k rodostromu), ktorá sa dá veľmi elegantne a tvorivo upravovať podľa aktuálneho stavu rododstromu. Tento postup používam doteraz, pracuje sa mi s ním naozaj veľmi efektívne. Takto spracované a upravené listy Excelu následne konvertujem do textového formátu PDF.

            V súčasnosti (aby som šiel s dobou), súbežne pracujem ešte s dvoma licencovanými profesionálnymi programami :

1,  S programom pre 100% geneologickú archiváciu Brother's Keeper

     je to špecializovaný genealogický program umožňujúci prácu s informáciami o rodoch, rodinách a osobách. Jeho prvú verziu vytvoril v r. 1991 Američan John Steed, ktorý odvtedy program neustále zdokonaľuje. BK je v súčasnosti najrozšírenejším genealogickým softvérom na svete, funguje pod množstvom jazykových mutácií vrátane slovenskej.

    Program dovoľuje vyhľadávanie v databáze podľa rôznych východiskových údajov (mien, dátumov a pod.).
Umožňuje vytváranie webovských stránok (html súborov). Umožňuje export genealogických údajov iným používateľom genealogických softvérov (rôznych), ako aj import údajov od iných autorov, spracovaných v BK, resp. pomocou iných genealogických softvérov.

Ako program získať
Aktuálnu (sharewarovú) verziu programu BK6 aj s aktuálnou slovenskou podporou si môžete stiahnuť z  www.bkwin.org
Sharewarová verzia BK6 má oproti plnej verzii isté obmedzenia. Jej používanie však nie je časovo limitované a je teda možné s ňou pracovať bez obáv, že by vám po čase prestala fungovať alebo že by ste prišli o vložené údaje.
Updaty a informácie o tom, ako získať plnú verziu BK6 nájdete na www.bkwin.org
Slovenská a česká podpora
Prvý slovenský preklad (verzie 5.2 pre Windows) vytvoril v r. 1997 autorský tím z Martina združený okolo SGHS. Preklady ďalších verzií od r. 2004 vytvára p. Miloš Cifra, člen SGHS z Myjavy (e-mail) a priebežne ich poskytuje na implementáciu autorovi (J. Steedovi).
 

2,  S programom pre webovú prezentáciu rodostromu – programom GENI

      Náš rodostrom BEVILAQUA je registrovaný na adrese  https://www.geni.com

 

 

 

Novinky

Ochrana osobných údajov (GDPR)

05.11.2018 18:04
Do platnosti už vstúpil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorý musí zohľadňovať požiadavky...

Ďalšie, už 5-te úspešné stretnutie rodiny BEVILAQUA

15.09.2018 18:26
1.9.2018 - sa uskutočnilo už v poradí 5.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua. Hlavným...

Rodinná vetva R234

30.04.2017 13:53
        Dnes už môžem na základe historických dokumentov po...

Informácie pre návštevníkov

27.04.2017 17:11
27.4.2017 - PDF súbory aktualizoval som všetky pdf dokumenty (v_2017)   16.4.2017 - Už je to...

2 ročná skúsenosť s prevádzkovaním webovej prezentácie

15.05.2016 14:49
    Musím sa priznať, trvalo mi dlho, veľmi dlho (aj keď som naozaj veľký fanda...

Webová prezentácia bola spustená

02.06.2014 10:01
(-:      2.6.2014 bola spustená webová prezentácia rodostromu. Verím, že...
<< 1 | 2