Ďalšie, už 5-te úspešné stretnutie rodiny BEVILAQUA

15.09.2018 18:26

1.9.2018 - sa uskutočnilo už v poradí 5.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Hlavným organizátorom bol Ing.Dušan Bevilaqua (Spišská Nová Ves) za veľkej pomoci jeho bratov Juraja a Ernesta. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí národného parku Slovenský raj,  na brehu vodnej nádrže Palcmanská Maša - Dedinky. Hlavná časť posedenia bola organizovaná na prenajatej chate - Terénnej stanici Správy NP Slovenský raj. Krásne počasie aj veľmi dobrá organizácie a zase hojná účasť prispela k ďalšiemu výbornému stretnutiu (a pokecu) rodiny Bevilaqua. Všetci vyslovili organizátorom  veľké poďakovanie - samozrejme o ďalšie rodinné stretnutie (o 2 roky) prejavili všetci znovu veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)