Rodinná vetva R234

30.04.2017 13:53

        Dnes už môžem na základe historických dokumentov po sprístupnení digitalizovaných údajov matrík Uhorska z obdobia z 1592 -1910 potvrdiť, že medzi rodinnými vetvami  R2, R3 a R4 je  rodinný  príbuzenský vzťah. Môžem jednoznačne potvrdiť, že ich spoločným predkom bol gróf Jacobo BEVILACQUA, ktorý na prelome 18 a 19 storočia žil usporiadaným rodinným životom v okolí Novej Bane, Žarnovice a Banskej Štiavnice. Spolu s vdovou Máriou Villfartovou mal viacero nemanželkých detí (neboli oficiálne zosobášení), ale otcovstvo svojím deťom legálne priznal.  Dokonca je viac ako pravdepodobné, že jeho predkovia sú zo šlachtického rodu BEVILACQUA z VERONY. Uvedenú vetvu môžem preto označiť ako spoločnú vetvu R234.

Zároveň som aktualizoval spoločný pdf súbor tejto rod.vetvy - R234