Informácie pre návštevníkov

27.04.2017 17:11

27.4.2017 - PDF súbory

aktualizoval som všetky pdf dokumenty (v_2017)

 

16.4.2017 - Už je to viac ako rok čo študujem

všetky dokumenty ku ktorým je konečne prístup po digitálnom sprístupnení cirkevných archívov Uhorska (1636-1895).  Takto som sa dostal k mnohým doteraz nepoznaným originálnym opisom  a údajom z matrík vtedajšieho horného Uhorska.

    Až tieto nové informácie trošku odkryli a doplnili doteraz absolútne nepoznanú históriu života a spolužitia naších prarodičov Petra Bevilacqua a jeho manželky Márie Reif. Nové dôkazy dokonca poodkryli  viaceré prekvapujúce informácie o ktorých sme ani len netušili. Na základe týchto poznaní som preto musel značne upraviť časť ich životopisu - nový pohľad na základe týchto skutočností na ich spoločné spolužitie nájdete v časti : Pietro BEVILACQUA (1855-1924), taliansky kamenár

 

18.6.2016 - sa uskutočnilo už v poradí 4.rodinné stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli naši bratranci - súrodenci Roman, Marián a Vladimír Trošokovci. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí Čingova na chate Franmark. Úroveň organizácie bola na vysokej úrovni. Stretnutie bolo spestrené prekvapujúcou (výbornou) kulinárskou špecialitou. Všetci vyslovili organizátorom vysoké uznanie. O ďalšie rodinné stretnutie (asi o 2 roky) prejavili všetci veľký záujem. (viď.fotogaléria zo stretnutia)

 

31.5.2014 sa uskutočnilo, mimoriadne úspešné III.stretnutie rodiny Ernesta Bevilaqua.

Organizátormi boli Ladislav Bevilaqua jr. a Mudr.Eugen Bevilaqua. Stretnutie sa uskutočnilo v krásnom prostredí pod Martinskými hoľami, v chate Lesník, časť Martin-Vrútky. Účasť narástla už na úctihodné číslo 50 - nálada bola perfektná, všetci prejavili veľký záujem o ďalšie stretnutie (viď.fotogaléria)